دمپایی صندل عروس لبخند همسشگی به شما هدیه می دهد

در نتیجه دمپایی صندل عروس راه خود را به کمد لباس های مد روز باز کرده اند از دهه 1930، کمد لباس های زنانه با صندل های مد روز پر شده است  صندل ورزشی صندل را می گیرد و آن را به یک پوشش پا تبدیل می کند.

که می تواند برای پوشاندن هر قسمت از بدن برای انواع فعالیت های ورزشی استفاده شود. یک جفت دمپایی لاستیکی حتی در ووگ ظاهر شده است.

شکی نیست که قدمت اولین صندل شناخته شده به حدود 10000 سال پیش برمی گردد و از پوست درخت درمنه ساخته شده است. صندل در مصر نیز کشف شده است، جایی که صندل تنها توسط افراد مهم پوشیده می شد.

مصریان باستان اولین کسانی بودند که از شمع ها استفاده کردند که با خیساندن هسته نی ها در چربی ذوب شده حیوانی، هنگام استفاده از مشعل های rushlight به وجود می آمدند.

صندل

صندل نوعی کفش است که هزاران سال از آن استفاده می شود. تصور می شود که کلمه “صندل” از کلمه سانسکریت “sandalam” گرفته شده است که به معنای “تنها” است.

صندل ها را هم مردان و هم زنان در دوران باستان می پوشیدند و اغلب از موادی مانند چرم یا نی ساخته می شدند. صندل بخش مهمی از کفش های بسیاری از فرهنگ ها بود و امروزه نیز محبوبیت خود را ادامه می دهد.

صندل هایش بیانگر تواضع و تقوای او بود. خیلی پابرهنه رفت خدا رحمتش کند و درود بر او باد. در حالی که روی سنگ های سخت راه می رفت، ترجیح می داد روی زمین نرم یا حتی شن راه برود.

در حدیثی از بخاری آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «کسی که صندل می پوشد ، به کسانی که صندل نمی پوشد، به حقارت نگاه نکند».

حدیث منطبق بر این است که صندل های پیامبر نه تنها نشانه تواضع، بلکه نماد مقام نیز بوده است. این نمادها نمادی از مقام او به عنوان متواضع ترین پیامبران و همچنین رتبه او به عنوان عادل ترین انسان ها بود.

این مطلب در حدیث دیگری منعکس شده است که می گوید پیامبر صلی الله علیه و آله با صندل و خرقه برگردانده می شود. با وجود مرگ او، صندل های او نمادی از درجه نجیب او خواهد بود.

صندل، نه تنها به دلیل ماهیت فروتنانه و آرام بخش، بلکه به عنوان نمادی از موقعیت و شکوفایی است.

در واقع صندل کفشی است که مردم در سراسر جهان قرن هاست آن را می پوشند. منشا این کفش را می توان در صندل جستجو کرد، اما از آن زمان به نماد مد تبدیل شده است.